Muziek maakt slim!

Muziek maakt slim!

Deskundigen zijn het erover eens: actief met muziek bezig zijn is heel goed. Zowel voor jong als oud! Het ontspant en geeft levensvreugde. Kortom: muziek maken is hartstikke gezond.

Effecten

Muziek maken stimuleert de intelligentie en sociale en emotionele vaardigheden. Het vermindert concentratieproblemen, verbetert de motoriek, draagt bij aan groepsgevoel bij samen musiceren en de discipline en heeft positieve invloed op het analytisch denken, het abstractie vermogen, het geheugen en leidt tot een positiever zelfbeeld. Aldus de website Muziek maakt slim. 

Ook op de website van het landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst (lkca: bron) wordt er gesproken over de positieve muzikale, intrinsieke en niet-muzikale, extrinsieke leereffecten. Onder muzikale effecten vallen het voeden van het muzikale zelfbeeld, houding, kennis en vaardigheden in de muziek op gebied van techniek, solfège en expressie, beweging en algemeen muzikaal gevoel als je bewust met muziek in aanraking komt. Bij niet-muzikale effecten benoemd Ikca de bewezen causale effecten zoals het verband tussen muziek spelen, luisteren naar bepaalde soorten muziek en ruimtelijk inzicht. Evenals het verbeteren van luistervaardigheden op het gehoor wat de taalvaardigheden ten goede komt. Neuro-onderzoek gaf aan dat muziek van invloed is op het auditieve systeem, wat primaire functies raakt als luisteren, taalverwerking, leesvaardigheid en emotionele intelligentie. Daarnaast kan muziekonderwijs algemene leerprestaties bevorderen, waaronder vaardigheden als concentratie en volharding.

Hoe kan dat?

Dit komt omdat de linker (spraak en intellect) en rechter (gevoelstoestand) hersenhelften sterker met elkaar verbonden raken bij musicerende dan bij niet-musicerende kinderen, zo blijkt uit hersenonderzoek. Muziek maken heeft een stimulerende werking op het leggen van onderlinge verbindingen. Je hersenen zijn een spier. Wanneer je het meer uitdaagt met oefeningen, versterk je de mogelijkheden te leren en groeien. Als je naar muziek luistert, raken meerdere delen van je brein betrokken en actief. Maar wanneer je daadwerkelijk een instrument bespeelt, wordt die activiteit een ‘full-body’ hersentraining. Ontdek hoe de hersenen op lange termijn positief worden beïnvloed door een instrument te leren in de TED Ed Engelstalige les van Anita Collins uit 2014: ‘How playing an instrument benefits your brain’.

Waarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Waarom kan muziektherapie bepaalde hersenproblemen oplossen? En hoe komt het dat je blijer wordt als je ouder wordt? VU-hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder (1951) vertelt het in ‘Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?’.